Infolinia: 518-674-434

Polityka prywatności

Polityka prywatności


 Niniejsza polityka prywatności określa zasady i zakres przetwarzania przez nas  danych osobowych Użytkowników i przysługujące im prawa oraz nasze obowiązki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

SOLDO Dagmara Stępień z siedzibą w Szczecinie, ul. Emilii Gierczak 24-25,
REGON 811122936, NIP 852-169-80-65

Cel przetwarzania

SOLDO Dagmara Stępień przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.soldo.pl (dalej „Serwis”)
Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Serwisie
- zawarcia umowy
- dokonania rozliczeń
- dostarczenia zamawianych przez Użytkowników produktów
- korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

    Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas
SOLDO Dagmara Stępień przetwarza jego dane w celu przesyłania mu własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych promocji i wyprzedaży.

Rodzaj danych

SOLDO Dagmara Stępień przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest konieczne do:

1. Zarejestrowania się w Serwisie:
- adres e-mail
2. Robienia zakupów w Serwisie:
- imię i nazwisko
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail
3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- NIP oraz nazwa firmy (w przypadku żądania wystawienia faktury)
4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy za jego zgodą, wyrażoną w momencie rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez niego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Użytkownikowi zostanie usunięte jego konto w Serwisie a jego dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2. Użytkownik w każdej chwili może żądać abyśmy usunęli jego dane – bez podawania przyczyny. Usunięcie danych oznacza, że Użytkownikowi zostanie usunięte konto w Serwisie a jego dane nie będą przez nas przetwarzane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

3. Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez siebie celu. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie a twoje jego nie będą przez nas przetwarzane. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.

 4. Użytkownik może zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z jego wolą. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 5.  Użytkownik w każdej chwili może zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali jego dane osobowe.
Może to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki:

MOJE KONTO --> EDYCJA PROFILU lub EDYCJA ADRESÓW.

 6. Użytkownik może żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas jego dane do innego podmiotu.
W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które dane Użytkownika mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Użytkownika tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne
z uwagi na bezpieczeństwo danych Użytkownika i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

7. Użytkownik w każdej chwili może zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.
Mamy obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Użytkownika ale również w przypadku wycofania przez niego zgody na przetwarzanie jego danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych bądź zażądania przez Użytkownika ich usunięcia.
W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest
np. z przysługującymi mu roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych Użytkownik może zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
    Wiadomości e-mail na adres: soldo.esklep@onet.pl
    Telefonicznie: 518-674-434

Powierzenie przetwarzania danych

SOLDO Dagmara Stępień może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z SOLDO Dagmara Stępień, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Użytkownika towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od SOLDO Dagmara Stępień (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe – Newsletter

Użytkownik ma możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS.
Poprzez newslettera oraz wiadomości SMS informujemy Użytkowników o naszych najnowszych ofertach (nowościach, promocjach, wyprzedażach itp.). Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z subskrypcji newslettera i SMSów klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: soldo.esklep@onet.pl.

Powiadomienie o dostępności produktu

Na życzenie Użytkownika SOLDO Dagmara Stępień przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności wskazanych przez niego produktów. Warunkiem przesłania przez Serwis takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez SOLDO Dagmara Stępień.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.

Cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Plugin Facebooka

Strona www.soldo.pl zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA).
Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Użytkoownika z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli Użytkownik odwiedzi naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jest się zalogowanym Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu.
Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące jego wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl